עמותת להיות מפעילה שני ארגונים כדי למקסם את העזרה עבור הצעירות

ארגון להיות שם בשבילם - מרכז את כל העזרה התכנית שהצעירות זקוקות, כמגורים וכו'

ארגון להיות שם למענם - מרכז את התמיכה הרגשית והטיפולית עבור הצעירות