עמותת "להיות ולהצליח" מפעילה את ארגון 'להיות שם בשבילן'

שמרכז את כל העזרה הטכנית שהצעירות זקוקות, כמגורים וכו'

ואת התמיכה הרגשית והטיפולית עבור הצעירות