כתובת לשלוח דואר:

להיות ולהצליח ע"ר

בן יאיר 5/26

ערד