כתובת לשלוח דואר:

להיות ולהצליח ע"ר

שדרות רבי יהודה ה 13 דירה 12

בית שמש,  9908349