אישור לפי סעיף 46


אישור לפי סעיף 46
להצגת המסמך הקישו על קרא עוד